honey-1970592_1920.jpg
Senzorické hodnocení

Lžička medu

Zkušená komise zhodnotí chuťové vlastnosti vašeho medu. Získáte ocenění, díky kterému bude o váš med větší zájem.
O projektu
O projektu

Co se skrývá na lžičce medu?

Lžička medu je další projekt, jehož cílem je vyzdvihnout nejchutnější medy českých a moravských včelařů a nabídnout je náročným zájemcům. Poprvé se vedle laboratorních parametrů kvality objevuje i hodnocení senzorické.  

Vytočili jste med, který vám velice chutná? Chcete dát zákazníkovi najevo, že máte něco neobvyklého? Pošlete nám med do projektu „Lžička medu“ a senzorická komise vyhodnotí jeho chuťové parametry.  Účastnit se mohou všichni včelaři a to celoročně.

Hodnocení a případné ocenění se vždy vztahuje na jednu šarži medu.

Žádný systém řízení kvality potravinářských výrobků se neobejde bez pojmu šarže. Je to určitý objem výrobku, který je po stránce složení a vlastností zcela homogenní, protože byl vyprodukován v krátkém časovém období na jednom místě, je skladován odděleně a je dobře dokumentován v záznamech.

Velikost šarže svého medu si tedy určujeme my sami, přičemž šarže musí být homogenní, musí být řádně označena na obalech i v záznamech, pro vlastní přehled a pozdější případnou kontrolu.

Co se bude dít se zaslaným medem?

Základním chemickým rozborem laboratoř prověří, že med v měřených parametrech vyhovuje vyhlášce č. 76/2003 Sb. a předá ho senzorické komisi. Ta ho anonymně ochutná, porovná s již prověřenými medy a přidělí od nuly do deseti bodů v následujících kritériích: vůně, chuť, dovětek (časové doznívání chuti po polknutí vzorku), vyváženost chuti (u vyvážených chutí nepřevládá žádná složka) a absence cizorodých chutí (hodnotí se, zda jsou v medu přítomné nějaké složky, které se v něm zpravidla nevyskytují např. kovová chuť, nafta, myšina).

Bodový zisk se sečte, přičemž jednotlivá kritéria nemají stejnou váhu, a podle výsledného bodového zisku je med ohodnocen následovně:  

Med chutný – se symbolem lžičky stříbrné,

Med lahodný – symbol má podobu zlaté lžičky a

Med delikátní – oceněný symbolem platinové lžičky.

Oceněné vzorky budeme archivovat pro případné řešení sporů, ale věříme, že žádné nebudou.

Pokud med nebude odpovídat základním chemickým požadavkům nebude již dále senzoricky hodnocen.

Senzorické vyhodnocení bude probíhat při nashromáždění 6–8 vzorků což může trvat přibližně 1–3 týdny.

Co tím včelař získá?

  • Protokol s údaji o chemickém rozboru (stanovení obsahu vody, sacharózy, HMF a elektrické vodivosti).
  • Diplom nazvaný „Ocenění v projektu Lžička medu“ opravňující k použití ochranné známky se symbolem Lžičky medu
  • Samolepicí štítky se symbolem lžičky platinové, zlaté nebo stříbrné – 10 kusů s možností nakoupení potřebného počtu na celou vyhodnocenou šarži (2,50 Kč/ks)
  • Letáček s vysvětlujícím textem a údaji o oceněném medu. Podklady k tomuto letáku v elektronické formě budou zasílány mailem, aby si jich každý mohl vytisknout potřebný počet.

Takto oceněný a označený med pak může dosáhnout podstatně vyšší realizační cenu.

Jak se zúčastnit?

Stačí vyplnit objednávkový formulář níže a poslat se vzorkem medu (alespoň 700 g) do laboratoře VÚVč Dol (Dol 94, 250 69 Vodochody).

Cena za rozbor jednoho vzorku v projektu „Lžička medu“ je uvedena v ceníku VÚVč.

Použitím ochranné známky „Lžička medu“ se včelař zavazuje dodržovat její pravidla.

Co s námi získáte?

Ocenění, kterým se pochlubíte!

Stříbrná lžička

Med chutný – se symbolem lžičky stříbrné

Zlatá lžička

Med lahodný – se symbolem lžičky zlaté

Platinová lžička

Med delikátní – se symbolem lžičky platinové

Jak vypadá med s medailí?

Galerie

Letáček

Letáček

Další projekty

Lžičkou medu to nekončí

Na stránkách www.beedol.cz si můžete vybrat ještě další projekty ocenění svého medu.

Projekty nelze slučovat.

Ozvěte se nám

734 858 244

beedol@beedol.cz
VÚVč, Dol 94, 252 66 Máslovice