Přihláška

Přihláška

Lžička medu > Přihláška

Zpět na hlavní stránku

Přihláška k účasti na projektu Lžička medu

Pokyny

Vyplňte tento formulář a odešlete. Po vyplnění vám bude nabídnuta možnost vytisknout vyplněný formulář.

Zároveň vám zašleme potvrzení do e-mailu.

Pokud chcete raději vyplnit formulář ve Wordu nebo si ho vytisknout v PDF, najdete je na hlavní stránce v části Přihláška.

Formulář


Zašlete spolu se vzorky na: Výzkumný ústav včelařský, Dol 94, 250 69 Vodochody


Vzorky* Šarží medu se rozumí homogenizovaný a řádně značený med, který byl vyprodukován v krátkém časovém období na jednom místě

Zavazuji se, že budu dodržovat pravidla používání ochranné známky "Lžička medu":


  • Známku může používat chovatel včel, který se přihlásil do projektu "Lžička medu" a který obdržel osvědčení.
  • Sklenice s medem, na které bylo vystaveno osvědčení, může chovatel označit štítky se symbolem lžičky medu. Tyto štítky jsou nepřenosné na jiného včelaře a na jiný med.

Informace na letáček


Na letáčku, jehož podklad dostanete ve formátu PDF k vytištění (viz www.lzickamedu.cz), budou vysvětlující údaje k projektu „Lžička medu“ a základní údaje z Vaší přihlášky.

Pro vyřízení dotací (max. 4 medy za dotační rok) prostřednictvím naší laboratoře uveďte dále:Nechával/a jste si udělat rozbor medu s uplatněním dotace v tomto dotačním roce (od začátku srpna do poloviny července) ještě u jiné laboratoře?


Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu vašeho Prohlášení:

https://www.beedol.cz/ochrana-osobnich-udaju

Zaškrtněte pro potvrzení souhlasu
Datum a podpis